کتاب بلاکچین در ساپلای چین

کتاب مهربان -مرتضی زاده

محصول جدید

دردست چاپ میباشد

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست


0 ریال

مشخصات

موضوعمدیریت
مولفمرتضی زاده
ناشرکتاب مهربان

اطلاعات بیشتر

یکی از مهمترین عوامل موفقیت در برنامههای تامین مالی زنجیرههای تأمین 1 ، بهبود راهحلهای نرم افزاری و فناوری است که
موجب سهولت ارتباط تجاری بین کسب و کارها شده و آنها را قادر میسازد تا بتوانند جریانهای نقدی را در سراسر زنجیره
تامین 2 ، سرعت بخشند. فناوری زنجیرههای بلوکی 3 وعده تغییر نحوه تعامل افراد و شرکتها در تبادل ارزشها و اطلاعات را از
طریق اینترنت داده و به نظر میرسد سطوح جدیدی از همکاریها را بین فعالین زنجیره تامین ایجاد کرده اند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: